Frivärlds Advisory Board samlad i Stockholm

På tisdagen höll Frivärld sitt första möte med sitt Advisory Board sedan tankesmedjan fick sin nystart i april. Frivärld grundades redan för drygt ett år sedan, men det är först med rekryteringen av undertecknad och Henrik Sundbom som kansliet är fullt bemannat.

Fokusområden

Diskussionen kom att i huvudsak handla om de ämnesområden som Frivärld kommer att intressera sig för och vad som egentligen behöver göras av en tankesmedja som ser det som sin uppgift att arbeta för en friare värld. Världen är stor och trots att demokratin stadigt men långsamt breder ut sig över klotet lever många människor under förtryck. Den frihet som vi tagit för given i vårt land måste också försvaras.

Under senare delen av våren och nu tillsammans med sitt Advisory Board har Frivärld utarbetat en strategi för tanksmedjan. I korthet handlar det om att fokusera på ett par områden där den utrikespolitiska diskussionen måste breddas. Inledningsvis kommer tre områdden att vara prioriterade: Nato och säkerheten omkring Östersjön, konsekvenserna av politiseringen av islam efter den arabiska våren samt det fria företagandets betydelse för utveckling i fattiga länder.

Frivärld Magasin

Vid mötet med Advisory Board presenterades också den nättidskrift som ser dagens ljus första gången den 11 september. En viktig uppgift för tanksmedjan är att vidga den utrikespolitiska debatten. Intresset för utrikesfrågor hos den politiskt intresserade allmänheten är ofta förvånansvärt lågt. En bidragande orsak till det kan vara att det finns för få intressanta svenskspråkiga kanaler för utrikespolitisk debatt och analys. Med Frivärld Magasin kommer vi att förhoppningsvis kunna ändra på det.

Reflektioner från omvärlden

20120830-112256.jpg

Kristian Gerner, professor i historia, sammanfattar det politiska läget i Ryssland. I bakgrunden syns Kadri Liik, forskare vid International Centre for Defence Studies i Tallinn, och Markus Uvell, VD för Timbro.

I samband med mötet gav ett par av styrelsens ledamöter sin bild av vad som sker på ett antal viktiga områden. Kristian Gerner, professor i historia, sammanfattade det politiska läget i Ryssland sedan Putins återinträde på presidentposten. Mike Winnerstig, fil. dr i statskunskap, gav en presentation av de senaste utvecklingarna inom Nato och Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan Ecipe, gav en ögonblicksbild av den politiska situationen i Europeiska unionen. Emil Uddhammar, professor i statskunskap, gav också en presentation av hur den afrikanska kontinenten kommit att utvecklas med avseende på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och ekonomiskt utveckling. Emils presentation var dagen ljuspunkt. Tvärtom vad vi länge trott oss veta om utvecklingen i Afrika är att kontinenten sakta men säkert går mot frihet, demokrati och utveckling. Hur många i vårt land vet exempelvis att Kenya ligger långt före Sverige i att kunna utföra betalningar med mobiltelefonen?

Stefan Olsson

Chef för Frivärld