Frukostsamtal: Hur god är vår förmåga att stå emot hybridhot?

Dan Hamilton och Anna Wieslander.

Den 8 december arrangerade Frivärld i samarbete med Svenska Atlantkommitén ett frukostsamtal med anledning av att Dan Hamilton är aktuell med en rapport. Rapporten, som arbetats fram av säkerhetspolitiska experter på båda sidor av Atlanten, beskriver hur Nato och EU kan stärka sina förmågor att identifiera, bemöta och hantera olika former av hybridhot mot grundläggande samhällsfunktioner.

Dr. Dan Hamilton är Executive Director för Center for Transatlantic Relations vid Johns Hopkins School of Adcanced International Studies i Washington DC. Han har en lång bakgrund som säkerhetspolitisk analytiker och har varit Deputy Assistant Secretary State for European Affairs samt Deputy Head of Policy Planning vid State Department.

Under frukostseminariet gav även  Anna Wieslander, generalsekreterare vid Allmänna försvarsföreningen tillika Director for Northern Europe at the Atlantic Council, sin syn och kommenterade rapporten. Samtalet leddes av Frivärlds chef Katarina Tracz.