Frukostseminarium: Brexits slutspurt – vilken väg fram för Sverige och EU?

Den 14 mars arrangerade Frivärld ett frukostseminarium om Brexit och dess implikationer för Storbritannien, EU och Sverige. I seminariet deltog Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium och Håkan Jonsson, senior director och partner på Hallvarsson och Halvarsson. Samtalet modererades av Frivärlds tf. chef, Oscar Jonsson.

Några frågor som diskuterades var vad som händer om Storbritannien och Nordirland lämnar EU utan avtal, hur landets handel och politiska samarbete med EU kommer att förändras efter utträdet och vad konsekvenserna blir för Sverige.