Heldagsseminarium med Frivärld

seminarium

Lördagen 7 december genomförde Frivärld ytterligare ett utrikespolitiskt heldagsseminarium för unga politiker, med deltagare från ungdomsförbund och studentförbund knutna till allianspartierna.

Föreläsare under dagen var Eitvydas Bajarunas, Litauens ambassadör, Karlis Neretnieks, generalmajor, Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap och Henrik Sundbom, chefredaktör för Frivärld Magasin.

Värd för dagen var Stefan Olsson och Mats Johansson.