Inbjudan: Svensk militär solidaritet kring Östersjön – Tre scenarier

Hur agerar den svenska försvarsmakten i händelse av väpnad konflikt i Östersjöregionen? Vilken typ av krav skulle en sådan situation ställa på försvaret? Välkommen på ett seminarium där olika scenarier för solidaritetsinsatser i Östersjön diskuteras.

I samband med paneldiskussionen släpper Frivärld rapporten Solidaritet i Östersjön – tre scenarier i händelse av krig författad av Karlis Neretnieks. Rapporten syftar till att ge en uppfattning om den svenska försvarsmaktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet efter det att den av riksdagen beslutade ”Försvarsmaktsstruktur 2014” förverkligats.

Utöver rapportförfattaren deltar Bo Hugemark, redaktör för boken Till bröders hjälp (Kungl Krigsvetenskapsakademien) samt Björn von Sydow, docent i statsvetenskap och riksdagsledamot (S) i diskussionen.

Moderator är Mats Johansson, riksdagsledamot (M) och grundare av Frivärld.

Tid: Tisdagen den 18 oktober kl 12.00 -13.30.
Lättare lunch serveras från kl 11.30.
Plats: Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
Anmälan: Senast den 14 oktober via mail till info@frivarld.se

Anmälan är bindande. Deltagare som uteblir utan att ha avanmält sig per e-post: info@frivarld.se eller tel. 08-587 898 00 kommer att debiteras 100 kronor.

Karlis Neretnieks är generalmajor. Han har tidigare varit brigadchef och chef för Gotlands regemente, chef för Försvarets Internationella Centrum, operationsledare vid dåvarande Mellersta Militärområdet och rektor för Försvarshögskolan. Han är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademiens presidium samt styrelseledamot i Svenska Atlantkommittén.