Information gällande Covid-19

Frivärld/Stiftelsen Fritt Näringsliv informerar gällande Coronaviruset och sjukdomen Covid-19:

För närvarande genomförs inga evenemang som kräver fysisk närvaro. Detta gäller tills vidare om inget annat anges.