Inre marknad, yttre allianser

Den 20 april arrangerade Frivärld en konferens som hölls på 7A Posthuset i Stockholm. Konferensen kretsade kring frågor om protektionism, handel och digitalisering. Deltagarna bestod av ledande experter och politiska företrädare inom området.

Talade vid konferensen gjorde:

Jessika Roswall

Annika Wäppling Korzenik

Stefan Fölster

Stefan Alternberg

Fredrik Erixon

Joakim Wernberg

Håkan Jevrell

Björn Weigel

Anna Stellinger

Erik D. Ramanathan

Björn Fägersten

250A4267
250A3646
250A4290
250A5455