Jakob Ljungman skriver engelsk sammanfattning av ”Rysk psykologisk krigföring i Lettland”