Katarina Tracz deltar på seminarium på Polens ambassad i Stockholm

Den 20 september deltog Katarina Tracz, chef för Frivärld, på Svenska Atlantkommiténs seminarium NATO after the 2018 Brussels Summit. Seminariet hölls på Polens ambassad i Stockholm. På bilden syns även Dr Agnieszka Bryc, Assistant Professor vid the Nicolaus Copernicus University i Toruń och
Mr Pål Jonson, riksdagsledamot (M) & styrelseledamot i Svenska Atlantkommitén.