Katarina Tracz på Rikskonferensen och efterföljande briefing

Den 14-16 januari arrangerades Folk och Försvars Rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen. Katarina Tracz, chef för Frivärld, deltog bland annat i ett panelsamtal med tema ”Utrikespolitiska utmaningar för Sverige”. Tillsammans med Aftonbladets Anders Lindberg, Karin Enström (M) och Kenneth G Forslund (S) diskuterade Katarina svensk säkerhetspolitik och framtida utrikespolitiska utmaningar. Panelsamtalet kan ses i sin helhet här.

Den 23 januari deltog Katarina Tracz i en efterföljande briefing, speciellt riktad för ambassadkåren, kring huvudpunkterna som diskuterades under Rikskonferensen. Övriga deltagare i dragningen som arrangerades på Rosenbad var Anders Lindberg och Mikael Odenberg. Efteråt kommenterade Karin Enström och Kenneth G Forslund på vad som diskuterades under Rikskonferensen.

Panelsamtal på Rikskonferensen.

Ambassadbriefing på Rosenbad.