Katarina Tracz slutar som chef för Frivärld

Efter åtta år som chef för tankesmedjan Frivärld går Katarina Tracz vidare.

– Katarina Tracz har i allra högsta grad bidragit till att utveckla en verksamhet som haft en avgörande betydelse för svensk säkerhetspolitisk debatt i allmänhet och för debatten om Nato i synnerhet. Under hennes tid har Frivärld kommit att bli en ledande tankesmedja i den svenska debattmiljön, med seminarier, rapporter, böcker och utbildning i internationella frågor. När hon nu övergår i en egen verksamhet är det både med saknad och stolthet vi ser henne gå vidare. 

Det säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark med anledning av att Katarina Tracz lämnar den aktiva ledningen i Frivärld under sommaren.

– Att lämna Frivärld var ett svårt beslut. Arbetet med att skapa och utveckla en plattform för kvalificerad utrikes- och säkerhetspolitisk debatt har varit oerhört berikande. Nu är det dags för nya åtaganden och jag ser jag fram emot att fortsätta följa Frivärld med dess kloka och begåvade medarbetare i arbetet för en friare och säkrare världsäger Katarina Tracz.