Panelsamtal: Disinformation and Malign Influence

Olika former av informationspåverkan har blivit ett viktigt verktyg för auktoritära stater i deras försök att skada demokratin och sammanhållningen i väst. Under coronapandemin har spridningen av falsk och vilseledande information tagit ny fart.

Vad kan den fria världen göra för att stå bättre rustat mot informationspåverkan?

För att diskutera detta arrangerade Frivärld ett digitalt panelsamtal med flera ledande experter på området. Samtalet sändes live på Frivärlds Facebook-sida och finns att se i efterhand.

Deltagare:

Jed Willard, chef för Global Engagement på Franklin Delano Roosevelt Foundation vid Adams House, Harvard University.

Adam Berinsky, Mitsui Professor i statsvetenskap vid MIT och chef för MIT Political Experiments Research Lab (PERL).

Patrik Oksanen, Senior Fellow på Frivärld och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Samtalet modererades av Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

Klicka här för att se hela panelsamtalet.

Panelsamtalet arrangerades i samarbete med amerikanska ambassaden i Stockholm.