Panelsamtal: Security, Conflict and Peace – A Youth Perspective

År 2065 beräknas världens unga befolkning ha nått sin högstanivå som andel av världens befolkning, på omkring 1,4 miljarder (13 %) personer. Samtidigt beräknas unga personers inflytande bli ännu större tack vare sociala medier och politiska rörelser på nätet. Under både arabiska våren och den belarusiska kampen för demokrati har unga varit en stark drivkraft. Det är därmed tydligt att det behövs ett större fokus på ungas engagemang för säkerhet, konflikt och fred.

2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250 om unga, fred och säkerhet vilken erkänner att ”unga spelar en viktig och positiv roll i upprätthållandet och främjandet av internationell fred och säkerhet”. Genomgående i FN:s processer har unga människor, världen över, förespråkat en större roll och erkännande i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Vilken roll har unga aktivister i globala konflikter? Hur bidrar unga till att stärka sociala rörelser såväl som fredsförhandlingar och konfliktlösning? Och vad kan FN, dess medlemsstater och det civila samhället göra för att stärka unga röster?

I samarbete med Utrikespolitiska Föreningen i Stockholm arrangerade Frivärld ett panelsamtal för att diskutera dessa frågor. Samtalet kan ses i efterhand här.

Deltagare:

Olga Matveieva, lektor vid Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration i Ukraina, med forskningsfokus på frågor om samhällsaktivism och hållbar utveckling.

Julius Kramer, Youth, Peace and Security- rådgivare för FN:s fredsuppdrag i Somalia, UNSOM.

Hanna Waerland-Fager, utbildnings- och programansvarig Unga, fred, säkerhet och försvar på Folk och Försvar.