Kommentar: Ett klokt beslut av PTS

Det är ett klokt och ansvarsfullt beslut som Post- och Telestyrelsen har fattat när det gäller de kinesiska företagen Huawei och ZTE. Det innebär inte att alla problem med kinesisk påverkanspolitik och underrättelseverksamhet genom telekom är lösta, men det innebär att den kinesiska diktaturen inte ges fördelar på ett demokratiskt lands bekostnad.

Huawei och ZTE är båda två kinesiska företag som i praktiken står direkt under den kinesiska diktaturens kontroll. Den kinesiska regimen har genom sin politik underminerat de egna företagens möjlighet att vara trovärdiga och självständiga aktörer på den globala marknaden.

Kina har genom sin aggressiva påverkanspolitik, som man genomför även i Sverige, visat att man aktivt vill påverka demokratier till lydnad och eftergivenhet. Kinesisk lagstiftning klargör i dag att kinesiska medborgare som är verksamma i företag utomlands har ett ansvar att rapportera och underställa sig diktaturens politik och underrättelseverksamhet. Det gör att det är det kinesiska kommunistpartiet som självt har tvingat fram en utveckling, där företag från Kina måste mötas med särskild kontroll och försiktighet.

Det finns skäl att fortsätta debatten om hur Kina underminerar andra länders yttrandefrihet och demokratier. Det gäller alltifrån frågan om påverkanspolitik, ambassadens aggressiva utfall mot fri debatt i Sverige, investeringar samt uppköp i strategiska företag och infrastruktur. Kina är världens största diktatur och dess ekonomiska styrka får inte bli ett vapen mot den fria världen.

Gunnar Hökmark

Ordförande, Frivärld