Konferens: Authoritarian Threats in the Baltic Sea Region

Den 24:e februari raserades den europeiska säkerhetsordningen genom Vladimir Putins beslut att beordra en fullskalig invasion av Ukraina. Samtidigt som beslutet gjorde snabbt gränsen mellan autokratier och demokratier ännu tydligare, ökade det även behovet av att analysera och förstå hur auktoritära stater såsom Ryssland och Kina utövar påtryckningar och inflytande över demokratiska stater. Därför organiserade Frivärld tillsammans med den amerikanska ambassaden i Stockholm en halvdagskonferens hur politiska, ekonomiska och teknologiska medel används mot demokratiska länder runt Östersjön.


Talare:
Konstantinas Andrijauskas
Associate Professor of Asian Studies and International Politics at Vilnius University
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova
Director of the China Studies Centre at Rīga Stradiņš University
Lisa Bjurwald
Journalist, author
Erik Halkjaer
President of Reporters Without Borders Sweden
Gunnar Hökmark
President of Stockholm Free World Forum
Oscar Jonsson
Researcher at the Swedish Defence University
Merle Maigre
Senior Expert on Cyber Security at the Estonian e-Governance Academy
Patrik Oksanen
Senior fellow at Stockholm Free World Forum
Erik D. Ramanathan
U.S. Ambassador to the Kingdom of Sweden
Björn Weigel
Investor, author
Anders Åslund
Senior fellow at Stockholm Free World Forum
Oskar Qvarfort
Research Associate at Stockholm Free World Forum