Konferens: Information Warfare and the Weaponization of Democracy

Den 13 februari arrangerade Frivärld, tillsammans med Konrad Adenauer Stiftung, en eftermiddagskonferens med tema ’Information Warfare and the Weaponization of Democracy’. Konferensen bestod av diskussioner kring samtida informationskrigföring och påverkanskampanjer, och hur väl förberedda svenska myndigheter och media är inför riksdagsvalet 2018. Specifika ämnen som diskuterades var huruvida termen fake-news ska användas eller inte, hur trollfabriker verkar och hur traditionell media bör handskas med påverkanskampanjer.

Information om konferensens medverkande finns här.

Konferensen inleddes med välkomstanförande av Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, och Elisabeth Bauer, chef för KAS i de baltiska- och nordiska länderna.

Jessikka Aro, Edward Lucas och Katarina Tracz

Det första panelsamtalet hade tema ’Information Warfare in a New Age’, och medverkade gjorde Edward Lucas och Jessikka Aro. Moderator var Katarina Tracz, chef för Frivärld, och panelsamtalet kom att diskutera bland annat varför termen informationskrigföring ska undvikas och hur ryska trollfabriker arbetar i praktiken. Panelsamtalet kan ses i sin helhet på Frivärlds YouTube-kanal.

Dagens andra programpunkt hade tema ’Threats against the Democratic Process’, och modererades av Anna Wieslander. Paneldeltagare var Peter Pomerantsev, Martin Kragh och Mikael Tofvesson. Diskussionen kretsade bland annat kring huruvida det pågår ett krig mot demokratin eller inte.

Konferensens sista panelsamtal modererades av Henrik Sundbom och hade tema ’Media at the front line’. Paneldeltagare var journalisterna Patrik Oksanen, Anders Lindberg och Eva Burman. Under panelsamtalet diskuterades hur media bör hantera påverkanskampanjer och undvika desinformationsspridning.

Anna Wieslander, Peter Pomerantsev, Martin Kragh och Mikael Tofvesson