Lansering av Achtung Europa!

Trots att EU-politiken förde en undanskymd tillvaro i valrörelsen har den gjort sig påmind genom kriget i Ukraina och den pågående energikrisen, som båda kommer att stöpa om unionen i grunden. I januari tar Sverige dessutom över som ordförandeland i ministerrådet för att leda förhandlingarna om dessa brännande frågor. Behovet av att diskutera EU:s framtid är stort och akut.

Därför har Frivärld satt ihop boken ”Achtung Europa: Reformer för Europa nu”. Texterna behandlar ämnen som hur EU bäst kan främja innovation och entreprenörskap och hur vi bemöter Kinas växande ambitioner. Den handlar om utmaningar vi bara kan hantera tillsammans – som européer.

Lanseringen skedde den 6 oktober i Frivärlds fullsatta lokaler och i de tillhörande panelerna deltog sex av kapitelförfattarna.