Lanseringsseminarium: Mental överrumpling

Krig är viljornas kamp och den första försvarslinjen är mental. Om vi inte har beslutsamheten och försvarsviljan att främja vårt politiska oberoende och vår territoriella integritet spelar det mindre roll vilka förmågor vi har. Hur väl är vi då rustade mentalt för tider av krig och kris? Detta undersöks i antologin Mental överrumpling – Tankar om aningslöshet inför hot mot nationell säkerhet där bland andra nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist och tidigare försvarsminister Mikael Odenberg medverkar.

Antologin lanserades på ett seminarium hos Frivärld fredagen den 12 april. Medverkade gjorde Claes Tornberg, f.d. chef för Kustflottan och f.d. rektor på Militärhögskolan/Försvarshögskolan, Björn Körlof, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna och generaldirektör för styrelsen för Psykologiskt Försvar (1994-2001), Annika Nordgren Christensen, fristående försvarspolitisk expert och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, och Patrik Oksanen, ledarskribent i MittMedia med inriktning på Säkerhetspolitik och försvar. Samtalet modererades av Dr. Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld.

Seminariet kan ses på Frivärlds Facebooksida.

f.v, Dr. Oscar Jonsson, Claes Tornberg, Björn Körlof, Patrik Oksanen, Annika Nordgren Christensen.