Lanseringsseminarium – Ryska cyberstrategier

Den 7 februari arrangerade Frivärld ett lanseringsseminarium av EUISS rapport ”Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies”.

Uppmärksamheten kring relationen mellan cyberfrågor och säkerhetspolitik har intensifierats under senare år. Få frågor har så snabbt gått från att behandlas som en särfråga till att genomsyra nästan alla delar av den politiska sfären. Misstankarna om Rysslands systematiska användande av cyber i utrikes- och säkerhetsfrågor har ytterligare ökat frågans relevans. Därför är det av högsta vikt att politiker, men även vanliga medborgare, får en ökad kunskap om problemets karaktär.

I EUISS rapport undersöker femton ledande experter på ryska cyberstrategier förhållandet mellan det ryska användandet av cyberaktiviteter nationellt och i utlandet, cyberoperationers roll för att stärka ryskt inflytande, hur Ryssland skiljer sig från andra cybermakter, hur vi vet att Kreml ligger bakom kända cyberattacker och hur EU och NATO anpassar sig till Rysslands beslutsamma uppträdande i användandet av cyber.

I lanseringsseminariet deltog Stanislav Secrieru, chefsanalytiker för EUISS, Oscar Jonsson, tillförordnad chef för Frivärld och Pål Jonson, riksdagsledamot för Moderaterna. Seminariet modererades av Björn Weigel, författare och investerare.

För att se seminariet i sin helhet klicka här.

Diskussion med Björn Weigel, Pål Jonson, Stanislav Secrieru och Oscar Jonsson.