Linnea Hylén blir Utrikesakademins alumniförenings ordförande

År 2014 grundade Frivärlds ordförande Mats Johansson Utrikesakademin, en spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattare, experter och opinionsbildare. Sedan dess har Utrikesakademin samlat över 100 av Sveriges främsta utrikes- och säkerhetspolitiska talanger, och antalet ansökande fortsätter att stiga för varje år.

När Utrikesakademin nu gått in i sitt sjätte år har vi på Frivärld beslutat oss för att höja ambitionsnivån för att utveckla nätverket vidare. Bland Utrikesakademins alumner finns det en enorm potential och kompetens, något vi vill ta vara på. Därför instiftas nu Utrikesakademins alumniförening, som syftar till att utveckla och driva en spännande och relevant verksamhet för alla som genomgått utbildningen. I samband med detta har vi även tillsatt Utrikesakademins alumniförenings första ordförande.

Utrikesakademins alumniförenings första ordförande är Linnea Hylén, som deltog i utbildningen läsåret 2018. I samråd med oss på Frivärld kommer Linnea att anordna seminarier och mingel, planera och genomföra studieresor samt på andra sätt driva och utveckla Utrikesakademins alumniförening.

Om du i framtiden vill bli en del av detta nätverk så ta chansen och sök till Utrikesakademin 2020 när vi i oktober öppnar ansökningsperioden.

Linnea Hylén avslutar just nu sin kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet från Försvarshögskolan. I sin kandidatuppsats skrev hon om hur Sverige politiskt bemött informationskrigföring från ryska statsmedier. Under vårterminen gör hon praktik på försvars- & säkerhetsbolaget Straterno. Där arbetar hon främst med frågor kopplat till civilt försvar och krisberedskap. Utöver det arbetar Linnea som ledarskribent för Södermanlands Nyheter och Centerpressens Nyhetsbyrå. Linnea är 21 år gammal, bor i Uppsala och har en bakgrund som internationell sekreterare för Centerpartiets ungdomsförbund. I höst kommer hon fortsätta studera på masternivå.