Lunchseminarium med Frank Lavin

Den 16:e oktober inledde det kinesiska kommunistpartiet sin 20:e nationella partikongress som såg Xi Jinping utnämnd som ledare för en tredje gång. Kongressen vittnade också om de allt mer hotfulla tonerna i den kinesiska utrikespolitiken, inte minst i fråga om Taiwan.

För att diskutera detta arrangerade Frivärld i samarbete med tankesmedjan ECIPE ett lunchseminarium med den amerikanske diplomaten och affärsmannen Frank Lavin som även är verksam som fellow vid the Hoover Institution. Samtalet ägde rum i Frivärlds lokaler i Stockholm.