Lunchseminarium med Tysklands ambassadör i Sverige

Den 18 december arrangerade Frivärld årets sista seminarium, ett lunchsamtal med Tysklands ambassadör i Sverige, Dr. Hans Jörgen Heimsoeth. Ambassadör Heimsoeth berättade bland annat om det inrikespolitiska läget i Tyskland efter valet, relationen mellan Sverige och Tyskland, hur han ser på framtiden för EU och hans syn på svenskt medlemskap i NATO och Eurosamarbetet.