Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare

24 april 2013 rasade textilfabriken Rana Plaza i Dhaka, Bangladesh. Med 2500 skadade och 1129 dödsoffer blev fabrikskollapsen den allvarligaste katastrofen i textilindustrins historia. Efter olyckan väcktes en ny konsumtionskritisk våg i Europa och USA. Många frågar sig om det är etiskt försvarbart att handla billiga kläder.

I rapporten ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare” går Henrik Sundbom igenom textilindustrins betydelse för Bangladesh utveckling. I takt med att textilindustrin växer stiger BNP per capita, fattigdomen minskar och levnadsstandarden ökar. Rapporten behandlar också hur industrialiseringen för miljoner unga kvinnor innebär en möjlighet till frigörelse från patriarkala strukturer.

– Trots att arbetsförhållandena fortfarande är dåliga och lönerna låga har Bangladesh kommit långt på vägen bort från extrem fattigdom och biståndsberoende. På bara två decennier har fattigdomen nästan halverats och utländska företag och internationell handel har varit avgörande för den framgången, säger Henrik Sundbom.

Rapporten lanserades vid ett fullsatt seminarium på Frivärld den 30 september. Vid lanseringen deltog Helena Helmersson, hållbarhetsansvarig på H&M, samt Magdalena Streijffert, generalsekreterare på Fairtrade.

 

Henrik Sundbom är Sydasienkännare och chefredaktör för Frivärld Magasin.