Magnitskijlagen och Bill Browder i svensk media

Bill Browders Sverigebesök föranledde flera artiklar om både honom och Magnitskijlagen. Nedan följer ett urval:

 

Under sin vistelse i Sverige deltog Browder i ett riksdagsseminarium, anordnat av b la Frivärld, där han tillsammans med parlamentariker och journalister diskuterade en svensk Magnitskijlag. Läs mer om seminariet, och ladda ner Frivärlds briefing om Magnitskijlagen, här.