Mats Johanssons stipendium 2022

Mats Johansson (1951-2017) var Frivärlds grundare och ordförande. Sedan 2014 var han rektor för Utrikesakademin, Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik.

För att hedra Mats Johanssons minne och stötta nästa generations utrikespolitiska opinionsbildare delar Frivärld ut ett stipendium i hans namn. Stipendiet syftar till att främja det öppna samhällets idéer genom att uppmuntra verksamhet i Mats Johanssons publicistiska anda. Stipendiet, som är på 15 000 kr, delas 2022 ut i samarbete med Arvid Lindmans 60-årsfond.

2022 går stipendiet till två av årets studenter vid Utrikesakademin, Alfred Ram och Emelie Glad.

– Utrikesakademin fortsätter att vara Sveriges ledande utbildning för nästa generations beslutsfattare, experter och opinionsbildare inom utrikes- och säkerhetspolitik. Att så många talanger söker sig till utbildningen skänker tillförsikt i dessa oroliga tider. Jag är glad över att vi även 2022 kan dela ut stipendium till två av utbildningens framträdande studenter i syfte att de också i framtiden ska verka i Mats Johanssons anda, säger Katarina Tracz, rektor vid Utrikesakademin.

– Att ha fått möjlighet att gå Frivärlds utrikesakademi år 2022 har varit en ypperlig möjlighet som gett mig nya insikter och förmånen att stifta bekantskap med ett trevlig grupp likasinnade personer. Det har varit ett omvälvande år i utrikes- och säkerhetspolitiken, både nationellt och internationellt, och utrikesakademin har genomgående lyckats bidra med perspektiv som satt en svåranalyserad omvärld i ett konkret perspektiv. Jag är därtill väldigt hedrad över att ha blivit tilldelad Mats Johanssons stipendium, då han och hela Frivärld länge arbetat för att sprida kunskap om det faktum att vår frihet inte kan tas för given, något jag tror blivit uppenbart för de flesta under det gångna året. Jag ser fram emot att föra vidare det budskapet i min framtida karriär, och kommer med glädje fortsätta engagera mig inom Frivärld genom alumninätverket, säger Alfred Ram.

– Utrikesakademin har varit en mycket bra möjlighet till fördjupning i ett brett spektrum av utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. I en snabbt föränderlig och orolig omvärld har föreläsningarna och studieresorna bidragit med kunskap och insikter inom en rad angelägna områden. Utbytet med de andra deltagarna har under hela året varit en särskilt givande del av utbildningen. Det är väldigt hedrande att tilldelas Mats Johanssons stipendium. För mig innebär stipendiet en möjlighet till breddade språkstudier som jag helt säkert kommer att ha stor nytta av i framtiden, säger Emelie Glad.


 

Alfred Ram är nyexaminerad i från politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. Han har ett stort intresse för geopolitik i allmänhet och frihandel samt relationerna på den internationella arenan i synnerhet. Han avslutade studierna med en praktiktermin på Internationella Handelskammaren (ICC) i Stockholm där han nu arbetar som Policykoordinator.

 

 

Emelie Glad har en kandidatexamen i statsvetenskap och en masterexamen i freds- och konfliktstudier från Uppsala universitet. Emelie arbetar idag med krisberedskapsfrågor och har tidigare erfarenhet av praktik och arbete med fokus på konflikt, säkerhet och migration samt EU- och FN-politik.