Mats Johansson tilldelas Bohmanpriset

Mat Johansson, ordförande Frivärld, tilldelas 2013 års Bohmanpris.

Priset tilldelas den som ”gjort särskilda insatser i den liberala och konservativa idédebatten i Gösta Bohmans anda, med tonvikt på frågor som rör demokrati, rättsstat och marknadsekonomi.”

Läs mer om motiveringen och prisutdelningen i Svensk Tidskrift.