Mats Johanssons stipendium 2021

Mats Johansson (1951-2017) var Frivärlds grundare och ordförande. Sedan 2014 var han rektor för Utrikesakademin, Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik. Sommaren 2017 lämnade han oss hastigt, vilket skapade ett tomrum inom svensk idé- och utrikesdebatt.

För att hedra Mats Johanssons minne och stötta nästa generations utrikespolitiska opinionsbildare delar Frivärld ut ett stipendium i hans namn. Stipendiet syftar till att främja det öppna samhällets idéer genom att uppmuntra verksamhet i Mats Johanssons publicistiska anda.

2021 går stipendiet till två av årets studenter vid Utrikesakademin, Boudicca Georgii Hellberg och Tom Samuelsson.

– Det känns väldigt hedrande att tilldelas Mats Johanssons stipendium, speciellt i en tid då den liberala demokratin och det öppna samhället står under hot. Jag är även tacksam till Frivärld som anordnar Utrikesakademin. Det är en mycket viktig plattform för informerad diskussion av angelägna ämnen, med fantastiskt kompetenta deltagare och talare, säger Boudicca Georgii Hellberg.

– Det känns hedrande att få motta Mats Johanssons stipendium 2021. Jag är glad över förmånen att ha fått delta i Frivärlds utbildning Utrikesakademin, som är hans skapelse från början. Mats Johansson gjorde en viktig livsgärning i att lägga grunden för en stark svensk debatt om vårt rikes framtida utrikes- och säkerhetspolitik. Han var tidig med att belysa flera framtida säkerhetspolitiska hotbilder – ofta långt innan andra var villiga att lyssna. Men han gjorde det ändå. På den andan hoppas jag kunna bygga vidare i framtiden, säger Tom Samuelsson.

– Mats var en viktig inspirationskälla och mentor för en framväxande generation av utrikes- och säkerhetspolitiskt intresserade opinionsbildare. Stipendiet är ett sätt att hedra hans minne och uppmuntra till mer frimodigt opinionsbildande i utrikes- och säkerhetsfrågor, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark

_______________

Boudicca Georgii Hellberg har en masterexamen i europeisk politik från University of Oxford och en kandidatexamen i internationella relationer från University of St Andrews. Hon har arbetserfarenhet från bland annat tankesmedjan The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) och arbetar nu med startups inom offentlig sektor.

 

 

Tom Samuelsson har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet, och har studerat krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han har tidigare arbetat som kommunikationsstrateg vid Försvarshögskolan, och arbetar idag med politisk kommunikation.