Ny rapport: Det bortglömda valet

Den 25 april publicerade Frivärld rapporten Det bortglömda valet, i vilken Fredrik Erixon redogör för de faktiska sakfrågorna som behandlas i Europaparlamentet och vilka utmaningar som väntar efter valet i maj. Rapporten behandlar hur EU hotas av nationalist-populistiska krafter, bristande ekonomisk dynamik och en oförmåga att reagera på strategiska omställningar.

Rapporten finns att läsa här.

Fredrik Erixon är chef och grundare av European Centre for International Political Economy (ECIPE), en tankesmedja för global ekonomisk politik baserad i Bryssel.