Ny briefing: The breakdown of nuclear arms control and its implications

Utrikesminister Pompeo meddelade den 1 februari 2019 om USA:s utträde från det s k INF-avtalet om begränsning av landbaserade medeldistansmissiler (räckvidd 500 – 5 500 km), vilket skulle få laga kraft sex månader senare. Beslutet befarades allmänt leda till en ny rustningsspiral och dagen därpå tog Ryssland motsvarande beslut.

I Frivärlds briefing beskriver Dr. Stefan Forss den nukleära kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen som föranledde START- och INF-avtalet. Vidare förklarar han utvecklingen de senaste decennierna som ledde till INF-avtalets slut och vad det betyder för den geopolitiska stabiliteten.

Läs briefingen här.

Dr. Stefan Forss är tidigare chefsanalytiker på Finnish Technical Research Centre och rådgivare åt finska Utrikesdepartementets policy och forskningsenhet. 2014 blev han tilldelad titeln professor av Finlands president.