Ny Fellow och Europastipendiat

Från och med juli 2016 knyts Nicole Clifford, statsvetare och tidigare tjänsteman i amerikanska kongressen till Frivärld som fellow. Nicole arbetar som projektledare på fastighetsägarna Stockholm och har tidigare varit projektassistent på Frivärld.

Nicole har bred erfarenhet av amerikansk politik. Hon är en flitigt anlitad kommentator av amerikanska och transatlantiska frågor i svensk media och har skrivit flera artiklar på Svenska Dagbladets utrikes- och säkerhetspolitiska ledarblogg Säkerhetsrådet.

Hon har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och hennes masteruppsats behandlade förändringar inom svenska policynätverk under lagstiftningsprocessen.

Kontakt: nicole.clifford@gmail.com

Frivärlds Europastipendium 

Som ett led i sin utbildningssatsning inrättar Frivärld 2016 Europastipendiet, ägnat studier och praktik med inriktning mot Europa och EU. 2016 tilldelas stipendiet Johanna Nyman som från och med 1 september kommer att studera EU International Relations and Diplomacy Studies vid College of Europe.

JNJohanna Nyman har en juristexamen med inriktning mot EU-rätt från Uppsala universitet.
Hon har tidigare gjort praktik på Utrikesdepartementet och studerat vid University of Antwerp.

Johanna skrev sin masteruppsats om lobbyisters inflytande på internationella handelsavtal med fokus på TTIP. Hon har under våren praktiserat och arbetat som projektassistent på Frivärld.

Kontakt: johanna.nyman@frivarld.se