Ny rapport: Civilisationernas kamp och dess relevans idag

8rapport_albin3-1Teorin om civilisationernas kamp lanserades av Samuel P. Huntington år 1993. Redan från början kom den att bli hårt kritiserad. Den blev dock aldrig avfärdad.

I rapporten Civilisationernas kamp och dess relevans idag visar Albin Aronsson med data från Uppsala Conflict Data Program  att andelen konflikter mellan civilisationer har ökat sedan kalla kriget, från 20 procent 1991 till 43 procent 2012. Detta talar för att teorin om civilisationernas kamp har relevans.

– Huntingtons tes är kontroversiell men möjlig att testa empirisk. Resultaten är nedslående eftersom konflikter mellan aktörer tillhörande olika civilisationer är mycket svåra att hantera. Ändå måste vi vara öppna med att detta kan vara en del av den värld vi lever i, säger Albin Aronsson författare till rapporten.

– Albins kandidatuppsats, som ligger till grund för rapporten, är en av de mer gedigna prövningarna av Huntingtons teori jag har läst. Vi är glada att kunna ge ut en rapport av en ung författare i ett kontroversiellt ämne, säger Stefan Olsson, chef för Frivärld.

Rapporten kan laddas ned här.