Ny rapport: Coronahjälp med flera syften

Coronahjälpsändningar från Kina och Ryssland har på senare tid fått stor uppmärksamhet internationellt. Med uppbackning från sina redan etablerade internationella system för informationsförmedling har en berättelse om starka, handlingskraftiga och omtänksamma länder målats upp. Men den pågående kinesiska och ryska aktiviteten är inte traditionell Public Diplomacy, utan snarare ett led i en pågående påverkanskampanj där hjälpaktiviteten är en del i den större verktygslådan.

I rapporten ”Coronahjälp med flera syften” analyserar Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen informationsaktiviteten kring hjälpsändningarna och hur den kombineras med den ryska och kinesiska desinformationen, som Frivärld beskrivit i en tidigare rapport. Sammantaget bidrar dessa aktioner till att skapa ett informationsbrus som är fördelaktigt för Kinas och Rysslands strävanden att flytta fram sina positioner i den pågående krisen.

Ladda ner rapporten här.