Ny rapport: Detta vill vi med EU

För Sverige, liksom många andra länder, har medlemskapet i EU varit ekonomiskt gynnsamt. Men i takt med att demokratin försvagas på flera håll i unionen, blir det allt viktigare att också värna EU:s demokrati och tilliten till unionen. Dessa två – ekonomisk tillväxt och demokrati – går hand i hand.

I rapporten Detta vill vi med EU – sju förslag för en Union som lyckas med tillväxt och demokrati utvecklar Stefan Fölster sju förslag för att få EU att öka sin ekonomiska tillväxt och samtidigt framstå som ett demokratiskt föredöme. Förslagen innefattar bland annat jordbrukspolitik, klimatpolitik, krishantering samt demokratiska kontrollmekanismer.

Ladda ner rapporten här.

Läs Stefan Fölsters artikel i DN Debatt med anledning av rapportsläppet.

Stefan Fölster är författare till en rad böcker som ligger till grund för flera av förslagen i den här rapporten, bland annat ”The Public Wealth of Nations” (Best book of the year i Financial Times och Economist, med Dag Detter) och ”Vad Har EU gjort för Sverige” (med Fredrik Erixon). Han är också docent i nationalekonomi och chef för Better Future Economics.

 

Europa Nu

Europas utveckling är en del av svensk politik, precis som svensk politik är en del av den europeiska. Därför lanserar Frivärld projektet Europa Nu med en serie rapporter som bas för en diskussion om den politik som Europa behöver.

–      Vi behöver en debatt som sätter fokus på det som Europa gemensamt måste uppnå genom Europeiska unionen, snarare än ständiga diskussioner om EU och dess institutionella strukturer i sig. En debatt som fokuserar på hur vi stärker ekonomisk utveckling, blir en innovationsrik och ledande ekonomi och ger Europa förmåga att stå starkt när det gäller säkerhet, klimatpolitik och demokrati. En debatt som inte handlar om vad vi tycker om ett avlägset EU, utan om den politik som Sverige behöver i vårt Europa, säger Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld.