Ny rapport: Draken som bytte taktik

Kinesiska ambassaden i Stockholm har ändrat sin taktik till följd av Frivärlds rapport  ”Kinas attacker för att tysta kritiker” (2020). Ambassaden har kraftigt minskat antalet attacker som läggs upp på ambassadens hemsida, för att istället mejla skribenter direkt. Det här innebär på inget sätt att kinesiska ambassadens försök att fostra svensk debatt till självcensur har upphört. Däremot har aktiviteterna blivit svårare att kartlägga för en utomstående. 

I Frivärlds nya rapport ”Draken som bytte taktik – kinesiska ambassadens arbete för att tysta kritiker” har Frivärlds Patrik Oksanen och Jesper Lehto kartlagt ambassadens uppläxningar och hot mot svenska debattörer. De ger även rekommendationer på hur arbetsgivare i mediebranschen och politiska makthavare bör agera för att motverka ambassadens påverkansförsök.

Läs hela rapporten här.

Läs Patrik Oksanen, Gunnar Hökmark och Emanuel Örtengren i DN Debatt här.