Ny rapport: Globalisering i protektionismens tid

Den 19 februari släpps en ny rapport från Frivärld. Rapporten är skriven av Johan Norberg och har titeln Globalisering i protektionismens tid. Johan Norberg är författare och dokumentärfilmare och är fil mag i idéhistoria samt Senior Fellow vid Cato Institute i Washington DC och European Centre for International Political Economy i Bryssel. Hans senaste bok Framsteg (Volante) utsågs till ”Årets bok” i b la The Economist och The Guardian.

Under senare år har globalisering och frihandel blivit allt mer ifrågasatta. Protektionistiska strömningar utmanar internationalism och fria öden. Inte sällan används termer som ”globalist” som skällsord om förespråkare av liberal demokrati och marknadsekonomi. Det finns kort sagt behov av att påminna om de fördelar som globaliseringen och liberaliseringen av marknader fört med sig, runt om i utvecklingsländer men också i Västvärlden och Sverige.

Frihandeln står under hot, så det är viktigare än på länge att påminna om dess avgörande betydelse för mänsklig frihet och vårt välstånd. Den som i namn av ”globaliseringens förlorare” uppför handelshinder kommer att skada dessa grupper långt mer än globaliseringen någonsin gjort, säger rapportens författare Johan Norberg.

Hur kan myter om den internationella frihandeln bekämpas? Behöver globaliseringens förespråkare hitta nya angreppssätt för att förespråka dess värden? Och hur bör makthavare, politiker och företagare agera för att förklara betydelsen av öppenheten? Detta är exempel på frågor som behandlas i denna rapport.

Rapporten finns att ladda ner här.
I samband med att rapporten släpps skriver Johan Norberg en debattartikel på DN.