Ny rapport: Hit men inte längre: begränsningar för nordiskt försvarssamarbete

I takt med att situationen i närområdet blir osäkrare lyfts det nordiska försvarssamarbetet fram som ett sätt att stärka såväl den militära förmågan som säkerheten i regionen. Men både det nordiska försvarssamarbetet och det fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland har tydliga brister. Vid en närmare granskning framgår en rad oklarheter och begränsningar.

I rapporten Hit men inte längre: begränsningar för nordiskt försvarssamarbete uppmärksammas bristerna i det nordiska försvarssamarbetet. Rapporten lyfter bland annat fram hur framför allt Sveriges och Finlands alliansfrihet komplicerar militära samarbeten i regionen.

– I debatten lyfts ofta samarbetena i Norden och mellan Sverige och Finland fram som en lösning på osäkerheten i närområdet, trots att samarbetena vilar på en ostadig grund. Norden har blivit en räddningsplanka för politiker som inte vill diskutera Natomedlemskap, säger Sara Norrevik, författare till rapporten.

Rapporten kan laddas ned här.

sara cropSara Norrevik är fellow vid Frivärld. Hon är Fulbright-stipendiat och doktorand i säkerhetspolitik vid State University of New York at Buffalo samt styrelseledamot i Svenska Atlantkommittén. Tidigare har Sara arbetat som politiskt sakkunnig vid Försvarsdepartementet.