Ny rapport: Isolationism eller interventionism? USA:s utrikespolitiska sväng under Obama

Den amerikanska utrikespolitiken har genomgått en snabb förändring under president Obamas år vid makten. Reträtter har genomförts liksom nedskärningar i försvarsbudgeten. Samtidigt har utmaningarna från Kina och Ryssland ökat. Det förra kalla krigets bipolära maktkamp har nu under det nya kalla kriget blivit multipolär. I rapporten Isolationism eller interventionism? USA:s utrikespolitiskasväng under Obama ges en bakgrundsanalys av de historiska rötterna till Obamas vägval och de problem som följt. Maktkamp råder mellan olika trender.

– Om Ryssland utan reellt motstånd skulle lyckas lägga under sig Ukraina och göra landet till en informell lydstat, då är det svårt att tänka sig att landet inte i nästa skede riktar blickarna mot andra fria länder, som en gång tillhörde Rysslands nära utland, säger Roland Poirier Martinsson, rapportens författare.

Rapporten kan laddas ned här.

Fil dr Roland Poirier Martinsson är filosof och författare, kolumnist i Svenska Dagbladet. Han har utgivit bland annat Arkimedes. Matematiker, vapenmakare, stjärnskådare (Norstedts), Sånt är livet: om vetenskapens sökande efter livets början(Norstedts), Russells kalkon: om hur Gud och vetenskapen formade den västerländska kulturen (Norstedts). 2008 grundade han Timbros medieinstitut. Han är bosatt i Austin, Texas.