Ny rapport: Rysk psykologisk krigföring i Lettland

De ryska propagandakampanjerna i de baltiska staterna är en del av det moderna hybridkriget. Med desinformation via medier och kulturella program ska allmänhetens motståndskraft försvagas och ytterst politikerna påverkas att fatta beslut som tillgodoser ryska intressen. De ryskspråkiga minoriteterna utnyttjas som verktyg och partier korrumperas.

Rapporten Rysk psykologisk krigföring i Lettland sammanfattar och analyserar en central del av den nya ryska militärdoktrinen. Detta är lärdomar med bäring också på svenska förhållanden. Den krigföring som äger rum i Sverige bör kartläggas och avslöjas. Sverige kan med stödinsatser bidra till att värna friheten i Baltikum.

Rapporten kan laddas ned här.

ljungman-webJakob Ljungman har en kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds universitet och intresserar sig främst för propagandans roll i modern krigföring. Han har tidigare praktiserat vid Sveriges ambassad i Litauen och arbetat inom Försvarsmakten. 2014 skrev Jakob Frivärldsrapporten ”Rysslands informationskrig i Litauen”.