Rysslands informationskrig i Litauen

Publicerad 14 juli, 2014
11 sidor

Krisen i Ukraina har gjort att även Litauen blivit en måltavla för Rysslands informationskrig. Hur ser propagandakriget ut?

Rapporten Rysslands informationskrig i Litauen sammanfattar utvecklingen i Litauen och visar hur Ryssland använder sig av mjuk makt för att stärka sina intressen. I dagsläget är misskreditering av Litauens internationella engagemang, historia och energipolitiska satsningar viktiga angreppspunkter. Rapporten beskriver också de motåtgärder som Litauen har satt in, bland annat ett temporärt sändningsförbud för ryska tv-kanaler.

Situationen i Baltikum har fått alldeles för litet utrymme i svensk media. Länderna utsätts för stora påtryckningar och hot från rysk sida. Det är därför viktigt att problemet belyses från ett baltiskt perspektiv, och att konsekvenserna för Sverige övervägs, säger författaren Jakob Ljungman.

ljungman webJakob Ljungman har en kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds universitet och intresserar sig för propagandans roll i modern krigföring. Han har tidigare praktiserat vid Sveriges ambassad i Litauen och arbetat inom Försvarsmakten.