Ny rapport: Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik

Politisk ryckighet hotar klimatet och svensk säkerhet

Den nuvarande energi- och klimatpolitiken skapar osäkerhet och instabilitet som gör klimatomställningen svårare och riskerar att såra svensk försvarsförmåga. Det visar Stefan Fölster, docent i nationalekonomi, i en ny Frivärld-rapport. Flera av slutsatserna presenteras även i en artikel på DN Debatt i dag.

Hälften av energiprischocken utgörs av hävstänger i skatter och av styrmedel som dränerar företag och konsumenter. I rapporten påvisas att så stor osäkerhet vållas att gröna och andra investeringar läggs på is. Tvärtemot gängse bild är investeringar och produktion i svensk industri avtagande. Säkerhet och klimat skulle stärkas av reformer som rensar bland de värsta avarterna av politiskt skapad ryckighet.

– Sveriges försvarsförmåga står och faller med kapaciteten att producera och ha råd att importera, allt från sjukvårdsutrustning till vapen och livsmedel. Denna förmåga äventyras av de kraftiga ”automatiska destabilisatorer” som är inbyggda i nuvarande energi- och klimatpolitik, säger Stefan Fölster.

 
Rapporten Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik gör upp med flera förlegade föreställningar om Sverige som klimatpolitiskt föredöme och skissar på reformer för att vi ska bli ett verkligt föregångsland genom att skapa förutsättningar för en fossilfri industri.

Läs hela rapporten här.