Ny rapport: Taiwan i ljuset av Ukraina

Taiwan och Ukraina befinner sig på många vis i en likartad position. 

De hotas båda av en auktoritär granne som vill tillintetgöra dess suveränitet. Och liksom Ryssland så agerar även Kina alltmer offensivt i sitt närområde, inte bara genom hårdför retorik utan även i form av upprustning och provokativa militära handlingar. 

 

Taiwan i ljuset av Ukraina