Ny rapport: Taiwan och Sverige

Taiwansundet har blivit allt mer instabilt sedan 2016, då det självständighetslutande Demokratiska framstegspartiet tog makten i Taiwan. Kina försöker undergräva örikets demokratiska självstyre och växande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina förvärrar det säkerhetspolitiska läget.

I rapporten Taiwan och Sverige – geopolitiska hot och hägrande möjligheter beskriver Philip Anstrén hur en konflikt över Taiwan skulle få digra konsekvenser för EU och Sverige. Att låta Kina undergräva örikets demokrati riskerar att försvaga EU:s geopolitiska trovärdighet, uppmuntra framtida kinesiska påtryckningar mot europeiska demokratier och försämra utsikterna för demokratisering i Kina.

– Sammantaget skulle utvecklingen innebära ett allvarligt hot mot svenska intressen. Sverige behöver göra mer för att främja svenska och europeiska intressen i Taiwan – och för att bidra till den taiwanesiska demokratins överlevnad, säger Philip Anstrén.

Rapporten föreslår också en rad åtgärder för det svenska arbetet med Taiwanfrågan.

Läs hela rapporten här.

Philip Anstrén är tidigare Fulbrightstipendiat vid Georgetown University och deltar i Frivärlds Utrikesakademi.