Ny rapport: Temperaturmätare

Svenska företag och lärosäten har alltjämt ett omfattande utbyte med Kina, samtidigt som de också påverkas av ökande politiska motsättningar. Ett exempel på detta är den bojkott som klädföretaget H&M utsattes för i början av 2021. I rapporten ”Temperaturmätare – så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina” har Anna Rennéus Guthrie intervjuat företrädare från ett mindre urval svenska företag och lärosäten, för att ge sin syn på sina förhållanden till Kina, och i vilken utsträckning de påverkas av den politiska situationen.

Det som framkommer i intervjuerna är att flera företag och lärosäten befinner sig i en omorienteringsfas vad gäller sitt utbyte med Kina, och att några har börjat ta steg för att bättre skydda sin verksamhet och sina medarbetare i relation till kinesiska intressen. Samtidigt tror många att deras eget engagemang i Kina inte kommer att minska, dels till följd av den kinesiska marknadens storlek och dels på grund av att de sakkunskaper som finns där i flera fall är unika.

Läs hela rapporten här.

Anna Rennéus Guthrie är journalist, skribent och redaktör på Tidningen Näringslivet.