Ny rapport: Vägen mot isolerad militärdiktatur

Malis militärjunta har brutit sitt löfte att hålla president- och parlamentsval i slutet av februari. I stället vill regimen ha en övergångsperiod på ytterligare fem år. Dessutom har juntan av allt att döma slutit ett avtal med den ryska paramilitära Wagnergruppen. 

Mali är därmed att betrakta som en militärdiktatur, isolerad från omvärlden och i armarna på Ryssland. I ljuset av den utvecklingen bör Sverige snarast avveckla sitt engagemang i Mali, skriver Diana Janse i en ny rapport för Frivärld.

 

Vägen mot isolerad militärdiktatur