Ny rapport: Världshandel, vapen och virus

Först fick ett nytt coronavirus fabriker och hamnar att stänga, vilket skapade en propp i den globala ekonomins blodomlopp. Och precis när pandemin klingade av bröt ett krig ut mellan två av världens största råvaruexportörer, något som fått priserna på el, bränsle och mat att skena. Beslutsfattare i både Bryssel och Washington talar nu om att det är riskabelt att vara alltför beroende av omvärlden.

I den här rapporten går Johan Norberg och Emanuel Örtengren igenom handelns bakslag de senaste åren, och redogör för sambanden mellan handel och säkerhet som coronapandemin och kriget i Ukraina har blottat.

Läs rapporten här.