Världshandel, vapen och virus

Av Johan Norberg och Emanuel Örtengren
Publicerad 24 oktober, 2022
17 sidor

Krig, pandemi och protektionism har satt handeln på prov. Först fick ett nytt coronavirus fabriker och hamnar att stänga, vilket skapade en propp i den globala ekonomins blodomlopp. Och precis när pandemin klingade av bröt ett krig ut mellan två av världens största råvaruexportörer, något som fått priserna på el, bränsle och mat att skena. Beslutsfattare i både Bryssel och Washington talar nu om att det är riskabelt att vara alltför beroende av omvärlden.

I den här rapporten går Johan Norberg och Emanuel Örtengren igenom handelns bakslag de senaste åren, och redogör för sambanden mellan handel och säkerhet som coronapandemin och kriget i Ukraina har blottat.

Johan Norberg är Senior Fellow vid Cato Institute och har en fil mag i idéhistoria från Stockholms Universitet. Han är författare till böcker som ”Till världskapitalismens försvar” och ”Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg”.

Emanuel Örtengren är projektledare på Frivärld och har en examen i samhällsvetenskap från Sciences Po Paris.