Ny skrift: ”Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser”

Den tionde december lanserade Frivärld skriften ”Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser” av Björn Weigel.

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och välstånd har utvecklingen fört med sig nya hot och sårbarheter. Cyberhotet diskuteras ofta som ett tekniskt problem eller som en sårbarhet för näringslivet eller diffusa militära områden. I takt med att digitaliseringen blir mer omfattande ökar behovet av en bredare förståelse för hur den påverkar samhället som helhet.

I den nyutkomna skriften  tar Weigelett brett grepp om cyberhotet. Här beskrivs hur cyberkriminalitet, ekonomiskt cyberspionage och politisk krigföring växer i takt med digitaliseringens framfart. Weigel analyserar cyberhotets implikationer för det liberaldemokratiska samhället, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att för att mildra dess konsekvenser.

– Cyberhotet är naturligtvis tekniskt men det är än mer ett politiskt och ett ekonomiskt problem som riskerar att försvaga samhällskontraktet, säger Björn Weigel, rapportförfattaren.

– Genom att belysa hur nya sårbarheterna spänner över en rad sektorer gör Weigel ett välkommet inlägg i diskussionen om hur samhället som helhet bäst kan rusta sig mot cyberhotet, säger Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Skriften finns tillgänglig som kostnadsfri PDF via Frivärlds hemsida, samt går att beställa i tryckt version för 50 kr.