Avsnitt #6 av Drakens år: Kinas relation till Ryssland

I detta sjätte avsnitt av Drakens år har Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, med sig Lars Fredén och diskuterar Kinas relation till omvärlden med extra fokus på relationen med Ryssland. Lars är Kina- och Rysslandskännare, tidigare verksam som ambassadör vid Sveriges ambassad i Peking och även som biträdande myndighetschef vid ambassaden i Moskva. Han är mångspråkig och talar bl.a. ryska och kinesiska och är författare till boken En statstjänstemans betraktelser.

Fredén beskriver relationen mellan Kina och Ryssland som ett resonemangsäktenskap där förhållandet till väst är centralt och säger: 

“De känner sig nedtrampade, tillbakahållna, kanske också inte tillräckligt uppskattade av den existerande ordningen. Därför så tyr de sig till varandra.”

Lyssna här: 

Spotify 

Apple Podcasts