Opinionsundersökning: ungdomar mer öppna till Nato

På uppdrag av Frivärld har opinionsinstitutet SKOP genomfört en undersökning om Natoopinionen bland ungdomar, 16-25 år.  I undersökningen finns ett antal intressanta fakta om ungdomars inställning till svenskt Natomedlemskap som tyder på att frågan i hög grad är en generationsfråga:

1: Till skillnad från en högt mobiliserad äldre generation där 88 procent har tagit ställning för eller emot Natomedlemskap (50-50) är den yngre ännu betydligt mer öppen; den största gruppen ( 36 procent) säger sig inte ha någon uppfattning.

2: Bland ungdomar som har en uppfattning är ställningen jämn; en knapp majoritet (53 procent) vill inte att Sverige ska gå med, nästan lika många är för medlemskap (47 procent).

3: Det finns ett könsgap; unga kvinnor (43 procent) saknar uppfattning i betydligt större utsträckning än unga män (29 procent). Bland unga män vill drygt varannan av dem som har en uppfattning att Sverige skall gå med (51 procent) jämfört med 42 procent bland unga kvinnor.

4. Kanske mest intressant: Bland unga S-sympatisörer  finns en liten övervikt för Nato-medlemskap: 33 procent är för, 30 procent emot. En dryg tredjedel, 36 procent, inte tagit ställning.

Läs hela undersökningen här.

Lär DN:artikel om undersökningen här.

Läs Katarina Tracz artikel på SvD Säkerhetsrådet om undersökningen här.