Oscar Jonsson blir vikarierande chef för Frivärld

Oscar Jonsson tillträder vid årsskiftet som vikarierande chef för Frivärld, då Frivärlds ordinarie chef Katarina Tracz går på föräldraledighet. Oscar Jonsson är en säkerhets- och försvarspolitisk kommentator och opinionsbildare, i dag verksam vid Försvarshögskolan.

– Vi är både glada och stolta över att Oscar Jonsson går in som vikarierande chef för Frivärld. Det innebär att vi i vårt arbete kommer att fortsätta att utveckla den säkerhetspolitiska debatten i Sverige samtidigt som vi lyfter fram betydelsen av frihandel för ekonomi och politisk stabilitet. Vi kommer också fortsätta sätta in den Europapolitiska debatten i förutsättningarna för svenskt välstånd, säkerhet och politiskt inflytande, säger Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

– Det känns väldigt spännande att få att utveckla Frivärlds verksamhet. Frivärld har en unik ställning i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska debatten. Det är väldigt motiverande att få verka för en bättre politik på dessa områden, speciellt i allt oroligare tider, säger Oscar Jonsson.

Bild: Michaela Agnarsson Berglund

Oscar Jonsson är Rysslands- och krigsvetare som precis skickat in sin avhandling om den ryska förståelsen av modern krigföring på Department of War Studies, King’s College, London. Han har tidigare gästforskat vid UC Berkeley och jobbat på Försvarsmaktens Högkvarter med hybridkrigföring, rysk strategi och krigföring samt omvärldsanalys. Jonsson har tidigare verkat vid bland annat EU:s institut för säkerhetspolitiska studier i Paris. Han har en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap från Uppsala universitet och en masterexamen i International Peace and Security från King’s College. De senaste åren har han varit aktiv i den säkerhetspolitiska debatten som kommentator och frilansskribent för dagspress, magasin och tankesmedjor.